Spor1livesteam

Velkommen alle livesteam elskere

Velkommen til vor ‘live steam’ model jernbane side. Siden har ligget inaktiv i et stykke tid, men nu forsøger vi at genaktivere den; til gavn for både medlemmer af gruppen og alle andre, som kunne interessere sig i denne spændende hobby. Hvad er ‘spor 1, når vi taler om model jernbaner? Spor 1 er en…

Read More

Farvel til 2021

Det har været et besværligt år, med Corona restriktioner helt hen til sommeren. Heldigvis kunne vor gruppe deltage i Spur 1 messen ved Vamdrup over 2 dage. Desværre kom der ikke ret mange for at se de mange pragtfulde anlæg bemandet af de trofaste spur 1 entusiaster. Mon ikke Corona havde noget at sige her?…

Read More

Forårsrengøring 2021

I de såkaldte ’gode gamle dage’ var en af det vigtigste opgaver at vedlige- holde samtlige jernbanehovedstrækninger; i mit eget land England fra London mod nord,syd, øst eller vest. I min tidligste barndom i 1940’erne (var det så længe siden?) slæbte jeg min bedstemor ned til LNER’s hovedstrækning lige syd for Doncaster for at kigge…

Read More