Spor1livesteam

Om Klubben

S1LST
Stifterne efter generalforsamlingen. Fra venstre mod højre: Klaus Lytzhøft, Ole Holm, Kim Nørkjær, Flemming Johansen, Aksel Clement, David Clement og Lotte Fenger

Klubben blev stiftet den 10. august 2014 af Spor1-damp-entusiaster med tilknytning til havebanen på hotel Krogen i Aalborg.

De syv stiftere er:
Lotte Fenger
Aksel Clement
David Clement
Flemming Johansen
Kim Nørkjær
Klaus Lytzhøft
Ole Lautrup Holm

Men der er bestemt plads til flere!

Klubbens vedtægter siger, at et medlem skal have interesse for ægte damp-kørsel i Spor 1.
Opfylder man den betingelse, kan man søge om optagelse.
Dog skal man være minimum 15 år gammel på grund af den stadige omgang med ild samt kogende vand og damp.

Det årlige kontingent udgør kr. 500,- for aktive og kr. 250,- for passive medlemmer. Der kræves intet indskud, idet stifterne har stillet den fornødne opstartskapital til rådighed. Klubben ejer intet rullende materiel. Dette medbringes hver gang af de enkelte medlemmer. Stifterne havde lært hinanden at kende siden hotel Krogens havebane blev indviet i 2008 og er i forvejen medlemmer af den engelske paraplyorganisation G1MRA – Gauge1 Model Railroaders Association, som i princippet er for alle Spor1-folk, men hvor live steam-kørerne er i overtal.
En del kører dog også med batteri-drevne, fjernstyrede lokomotiver.

Men endnu en indbydelse til at fremvise damplokomotiverne i drift ved den tilbagevendende Spor1-messe på Fyn gjorde, at vi blev enige om at stifte en klub for at bygge et modulanlæg til indendørs dampkørsel. Af gode grunde var vore venner med elektriske anlæg ikke så begejstrede, når vi ”overtog” deres skinner på disse udstillinger, og vi skulle selv gøre rent efter os!
Af indlysende grunde fjernede de alt deres materiel, når vi kom anstigende med vores damp-drager. Indrømmes skal det også, at vi griser en del på banelegemet med vand, smøreolie og måske brændstof.

Et ikke uanseligt beløb skulle dog investeres i skinner og byggemateriel for at rejse et modulanlæg, hvorfor en klubdannelse kom på tale, og allerede få dage efter stiftelsen var arbejdet med konstruktionen i gang. Vi skal være færdige til Spor1-Messen i Rolf-hallen i Fjerritslev på Fyn den 15.-16. november, hvor vor nye bane skal indvies.

Klubben er optaget i DMJU, Dansk Modeljernbane Union, hvorfor du også vil have en mulighed for at træffe os på en udstilling en gang imellem. Det nye modulanlæg giver os bedre mulighed for at samles om vinteren, når vi kan køre indendørs i et lokale, der kan rumme banen på 6,5 x 13 meter, hvilket vil give klublivet mulighed for at blomstre.

Skulle du have lyst til at høre mere – eller måske være med på en køredag, er du velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem. Vi føler, at vi har et eksklusivt ”broderskab” omkring interessen for ægte damp-drift i Spor1, men vi vil meget gerne have flere med i kredsen. Eksklusiviteten ligger udelukkende i, at vi kører ”rigtigt” damp-tog.